GUIA DE COMPRA

PER A COMPRES DE GRANS QUANTITATS, COMANDES ESPECIALS O SI DESITJA ALGUN PRODUCTE DE MALLORCA QUE CONEGUI I NO ES TROBI ENTRE ELS SELECCIONATS A LA NOSTRA WEB, NO DUBTI A POSAR EN CONTACTE AMB NOSALTRES A info@mallorcasenses.com

Podeu visitar el web al seu gust, encara que per realitzar alguna compra li aconsellem abans llegir i informar-se sobre les nostres Condicions Legals de la web.

Per poder efectuar qualsevol compra NO CAL REGISTRAR-SE, encara que si ho fa, tindrà la possibilitat d'accedir a descomptes i simplificarà les seves compres posteriors. Així mateix haurà de facilitar la informació necessària perquè l'enviament s'efectuï correctament.

En arribar a l'opció de PAGAMENT podrà fer el pagament amb la passarel · la de pagament, amb la vostre targeta de crèdit o dèbit directament o mitjançant transferència bancària.

Podrà accedir al web i efectuar qualsevol compra, sent aquesta última responsabilitat única i exclusiva del client-usuari que proporciona les seves dades personals.

1. - INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE

Les descripcions dels productes exposats al Lloc Web es realitzen d'acord amb la informació proporcionada pels proveïdors de mallorcasenses.com. Les fotografies són propietat de mallorcasenses.com i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de mallorcasenses.com, són sobre els productes reals posats a la venda per tal de donar la major informació veraç i exacta sobre el producte i les seves característiques, no obstant, l'usuari ha de tenir en compte que no tenen caràcter exhaustiu.

Tots els productes que es venen han estat elaborats seguint uns estrictes controls de qualitat per part del fabricant, i compleixen totes les normes sanitàries, i en matèria alimentària de la Unió Europea.

2. - PREUS I DESPESES D'ENVIAMENT

Els preus aplicables als productes són els que figuren en el moment de la comanda. En la visió de producte o llistat d'aquests, els preus apareixen amb impostos inclosos. A l'hora de realitzar la comanda en ferm, el sistema l'informarà de taxes puntuals, i despeses d'enviament detallats, els quals es determinen en funció del pes i la zona d'enviament.

3. - DISPONIBILITAT

Tots els productes que estan disponibles apareixen en pantalla, i van acompanyats d'una descripció sobre les seves característiques, i del preu dels mateixos, així com d'altra informació d'interès. En cas que no estiguin disponibles seran informats i es procedirà a la devolució de la seva comanda.

4. - PAGAMENT

El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda.

En arribar a l'opció de pagament (directament a través de l'entitat bancària LA CAIXA), podrà fer el pagament directament. Al preu inicial que figuri en el lloc web per a cada un dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d'enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra.

El Client haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, American Express, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues) o mitjançant transferència bancària.

El Client haurà de notificar qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant email a info@mallorcasenses.com, en el menor termini de temps possible perquè es puguin realitzar les gestions oportunes.

5. - SEGURETAT

Comptem amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre el servidor segur del banc.

Un cop introduïdes les dades, l'entitat bancària validarà la seva targeta de crèdit, i cobrarà. Inmediatement la comanda serà efectiva, i començarà el seu procés i enviament.

6. - TERMINIS, LLOC DE LLIURAMENT

6.1. Lliurament del producte

Ens comprometem a lliurar el producte en perfecte estat en la direcció que el Client assenyali en el formulari de comanda. Per tal d'optimitzar el lliurament, agraïm al Client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada dins l'horari laboral habitual.

No serem responsables pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda pel client en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat.

Els productes adquirits es lliuraran a la persona / empresa i en l'adreça indicada, dins el termini esmentat.

L'acceptació i el pagament de la comanda, implica expressament la forma d'enviament triat, i el cost d'aquestes despeses.

No es serviran comandes en apartats de correus.

En tot cas, el nostre departament d'atenció al client es posarà en contacte amb vostè segons les dades facilitades per a qualsevol incidència i dubte.

6.2. Termini de Lliurament

El termini fixat per als lliuraments va en funció de la zona de destinació i el client serà informat abans de formalitzar la comanda.

Els terminis de lliurament són comptats de la data de realització de la comanda, les comandes efectuades a través del web a partir de les 16:00 hrs, es serviran al dia següent.

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l'empresa de transports posa el producte a disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista quan es realitzi el lliurament del producte sol · licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar en l'embalatge. Si, posteriorment, un cop revisat el producte, el Client detecta qualsevol incidència com cop, ruptura, indicis d'haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho en el menor termini de temps possible i en un màxim de 7 hàbils des del lliurament.

7. - DEVOLUCIÓ

7.1. Procediment de devolució

El termini de devolució és de set (7) dies des de la recepció de la comanda.

Mallorcasenses.com retornarà l'import de la compra o bé podrà bescanviar per un altre del mateix import, sempre que el producte sigui retornat en el seu embalatge original.

No s'acceptaran devolucions de productes oberts.

Si el producte arriba en mal estat, mallorcasenses.com assumirà les despeses d'enviament incorregudes per la devolució si els productes es troben en el seu embalatge original i no han estat usats.

Per tramitar la devolució envieu-nos un correu electrònic a info@mallorcasenses.com, indicant-nos el número de comanda, dades de client, data de compra, data de lliurament a domicili, referència de producte i incidència de devolució.

8. - LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

La prestació del servei d'aquest website i les presents condicions es regeixen per la llei espanyola.

Tota qüestió litigiosa que incumbeixi als serveis prestats a través d'aquest web, s'ha de resoldre a través dels tribunals arbitrals de consum, mediadors o semblants als que es trobi adherida mallorcasenses.com en el moment de produir-se la controvèrsia, així com els jutjats i tribunals corresponents de conformitat amb la legislació espanyola.

9. - PROTECCIÓ DE DADES

La recollida i tractament de les dades s'efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua, manipulació de les dades o accessos no autoritzats. En compliment del que disposa la Llei 15/1.999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que totes les dades que ens proporcioni a través de l'ordre de comanda i / o la subscripció a les newsletters de domini, seran incorporades en una base de dades propietat de Mallorcasenses SL, amb la finalitat de poder gestionar la sol · licitud o les comandes i el seu cobrament i, així mateix per arribar informació sobre productes i serveis comercialitzats per Mallorcasenses SL